Algemene voorwaarden

Consultaties

Consultaties worden steeds tijdens het consult betaald. Dit cash, dmv het inscannen van een QR-code of meteen overschrijven. Omwille van de drukke agenda en uit respect voor ieders tijd, dienen consultaties minstens 24u op voorhand geannuleerd of verzet te worden. Consultaties die niet of laattijdig geannuleerd of verzet werden, zullen helaas aangerekend worden. Enkel bij het voorleggen van een geldig doktersattest wordt dit niet aangerekend. Indien ik zelf door omstandigheden een consultatie moet verzetten, zal ik je hierover zo snel mogelijk contacteren en zoeken we samen een oplossing.

Het eerste kennismakingsgesprek duurt gemiddeld één uur, tweede gesprek doorgaans 30 minuten duurt en opvolgconsult gemiddeld 20 minuten (tenzij anders afgesproken). We zoeken samen naar een frequentie die voor ons allebei haalbaar is. In de beginfase gaat de voorkeur evenwel uit naar wekelijkse of tweewekelijkse opvolging, zodat er tijdig kan bijgestuurd worden indien nodig. Nadien kan de frequentie afgebouwd worden.

Online trajecten/cursussen

Online trajecten en cursussen worden na inschrijving betaald. Terugbetaling is niet mogelijk. Online trajecten en cursussen gebeuren online via een beveiligd platform. Enkel de ingeschrevene heeft hier toegang voor. Toegang doorgeven is niet toegestaan. Wanneer gemerkt wordt dat dit wel wordt gedaan, heb ik de toestemming jouw log-in stop te zetten zonder tegemoetkoming.

Kocht je een cursus of traject op afbetaling? Betaal dan de overige bedragen binnen de 14 dagen na melding hiervan.

Eventuele kortingen gelden telkens op de cursusgedeelten of producten/diensten onderheven aan btw. Niet op individuele - en/of groepsbegeleiding.

Privacyverklaring

Diëtiste Kimberly Van Diest, gevestigd in Stationsstraat 12-14 1502 Lembeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Contactgegevens:
www.dietiste-vandiest.be

Stationsstraat 12-14, 1502 Lembeek

[email protected]

+32 472781838

Persoonsgegevens die ik verwerk
Diëtiste Kimberly Van Diest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

De persoonsgegevens die ik verwerk (online):

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Tijdens consultaties:

  • Identificatiegegevens en rijksregisternummer
  • Contactgegevens
  • Mutualiteit
  • Gegevens over je gezondheid: verkregen door jezelf of door huisarts of andere specialisten
  • Antropometrische gegevens via verschillende metingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ze verwerkt
Ik heb niet de  intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raad ik aan de ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkom je dat er ongewenst gegevens van hun verzameld worden.

Waarom ik persoonsgegevens verwerk

Tijdens consultaties:

Deze gegevens worden verzameld om jou een correcte en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden, om juist aan te kunnen rekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.  De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en mij bestaat, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.  In het uitzonderlijk geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. 

Online:
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of advertenties
– Je te kunnen bereiken (bellen of mailen) indien dit nodig is om tot hulp te zijn
– Je te informeren over wijzigingen van  diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik bijvoorbeeld) tussen zit.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Na het einde van de cliëntrelatie bewaar ik je gegevens gedurende een verplichte termijn van 30 jaar. Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden van de verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Al deze gegevens horen onder het beroepsgeheim en zullen enkel gedeeld worden wanneer dit besproken is met jou, d.w.z. indien dit nodig is voor een goede zorgverlening of indien ik daartoe verplicht ben op basis van rechtspraak of regelgeving. Soms, in overleg met de cliënt, kan het nuttig zijn om je huisarts of andere betrokken hulpverleners te contacteren. Ik bewaar alle informatie in een elektronisch cliënten dossier (ECP) en verklaar hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan. Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals mijn online trajecten programma), sluiten ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Diëtiste Kimberly Van Diest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten van jou als cliënt

Je hebt steeds recht tot inzage van een kopie van je cliëntendossier en je kan steeds verzoeken dat bepaalde onjuiste gegevens in je dossier, gerectificeerd worden. Indien bepaalde gegevens verzameld werden enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je de toestemming voor verdere verwerking ten allen tijden intrekken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je me steeds mag vragen om je dossier naar jou of een andere instantie op te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen (indien dit nodig blijkt te zijn) bij de nationale toezichthouder, de privacycommissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik zal de bescherming van jouw gegevens steeds serieus nemen en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan meteen contact op met mij via [email protected].